+36 70 641 2662 titkarsag@jaszk.hu

LEZÁRULT PROJEKTEK

Projektjeink Magyarország Kormánya támogatásával, az Európai Unió Kohéziós Alapja finanszírozásában valósutak meg! 

Heves Megyei SZC József Attila Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Megvalósult pályázataink:

A TÁMOP-3.2.9/B-08/2-2010-0033 Értéket teremtő emlékezet

Életút interjúkat készítettek diákjaink pedagógusok segítségével a XX. század élethelyzeteiről. A 75 interjú része egy országos projektnek. Az interjúkat felhasználjuk a tanítási folyamatban-tanórákon, megemlékezéseken. A pályázat implementációs időszakában jelenleg tanévenként 12 interjú feldolgozása a kritérium.

A TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0035  ?Új utak a szakma tanulásban” 

A projekt az új típusú szakképzés bevezetését segíti. A munkacsoportok 4 szakma dokumentumait készítették el és próbálták ki. Jó gyakorlatok gyűjtésével és disszeminációs tevékenységgel-iskolai szerverről letölthetők tananyagaink és segédleteink-népszerűsítjük az új típusú szakképzést.

Szakképző intézmények együttműködése a Sió és a Mátra természetvédelméért
TÁMOP-3.3.14-A-12/1-2013-0139    

Testvériskolai kapcsolatot alakítottunk ki a siófoki Baross Gábor Középiskolával. A projekt során közös programokon vettek részt a két iskola diákjai. A programok a természetvédelemmel voltak kapcsolatosak. Közös honlapot hoztunk létre.

TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0359 ? Törd át gátjaid-a világ legyél te magad.? Középiskolás fiatalok felzárkóztatása és tehetséggondozása a Gyöngyösi József Attila Szakközépiskolában?          

A projekt keretei között robotika szakkört, idegen nyelvi kommunikációs szakkört, sporttábort szervezünk egyéb kiegészítő programokkal. A tanórán kívüli tevékenységek a tehetséggondozást és a felzárkóztatást is szolgálják, a diákok személyiségfejlődését kiemelve. Természetismeret vetélkedőnk és az egészséges diáknap rendezvénye a siófoki projekthez is kapcsolódik témájában.

TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program ? Pedagógiai ? szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló

Az iskola hátrányos helyzetű tanulóival foglalkozó projekt a lemorzsolódás csökkentésére, a hátrányos helyzet enyhítésére pedagógiai eszközöket fejleszt ki. Intézményünkből 5 pedagógus mentorként vett részt a programban.

Nemzeti Tehetség Program-SZTG-15- 0019

Így jártak ők ? a múltunk megismerése a közös jövőnk alapja ? megnevezéssel iskolánkból 12 tanuló és az őket segítő tanárok vettek részt benne. A projekt célja: A szakképzésben részt vevő tehetséges fiatalok tehetséggondozásának és az ezt segítő alkotópedagógiai műhely működésének támogatása. A pályázat elsődleges célja a szakképzésben részt vevő fiatalok tehetséggondozása volt.

A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése
GINOP-6.2.3-17
Magyarország Kormányának felhívása a szakképzésben tanulók végzettség nélküli elhagyásának csökkentésére és az alapkészségek fejlesztésének támogatására.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a köznevelés módszertani megújítását a hátránykompenzáció és a korai iskolaelhagyás visszaszorítása érdekében, a korai és társadalmi együttműködést erősítő nevelést, a kompetencia-alapú oktatást, a köznevelési rendszer eredményességének javítását, a minőségének és struktúrájának megújítását.
Az intézkedés kiemelt célja a végzettség nélküli iskola elhagyók számának csökkentése, a szakképző intézmények kulcskompetencia-fejlesztő kapacitásainak megerősítése, az alapkészségek fejlesztésére alkalmas eszközrendszer fejlesztése, a szakképzés eredményesebbé tétele, az iskolai teljesítmény növelése az egész életen át tartó tanulásra való képessé tétel érdekében összhangban a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégiával2, valamint az oktatásra vonatkozó 2014. és 2015. évi országspecifikus ajánlásokkal.

Kérdésed van? Írj nekünk!

6 + 6 =